Privacyverklaring.

Tekstbureau the typo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Over de manier waarop dat gebeurt, vind je meer info in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van the typo

www.thetypo.nl
hi@thetypo.nl

Deze persoonsgegevens verwerkt the typo

  • Als je een dienst afneemt bij en/of samenwerkt met the typo, verwerk ik je persoonsgegevens. Het gaat dan om deze gegevens:
  • Je voornaam en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je website
  • En overige persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ze te mailen of telefonisch door te geven

Hoe zit het met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

In principe wil the typo met deze website geen persoonsgegevens verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom is het raadzaam als ouders/verzorgers een oogje in het zeil houden wat betreft het online gedrag van jongeren onder de 16 jaar. Op deze manier kunnen we samen voorkomen dat er persoonsgegevens verzameld worden van jongeren onder de 16 jaar.

Ben je ervan overtuigd je dat the typo zonder jouw toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van je kind dat jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via hi@thetypo.nl. Ik verwijder deze gegevens dan.

Waarom verwerkt the typo persoonsgegevens?

the typo verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om the typo te laten draaien. Dat houdt in dat ik persoonsgegevens verwerk om:

  • Contact te onderhouden met klanten en ge├»nteresseerden, persoonlijk dan wel via bijvoorbeeld nieuwsbrieven
  • Je op de hoogte te houden van relevante zaken, bijvoorbeeld prijswijzigingen of veranderende voorwaarden
  • Mijn belastingaangifte te kunnen invullen. Dit is het geval als ik er wettelijk toe verplicht ben om deze persoonsgegevens te noemen.

Hoe lang the typo je persoonsgegevens bewaart

De persoonsgegevens die ik van je verzamel, bewaar ik slechts zo lang als strikt nodig is om je van dienst te kunnen zijn.

the typo deelt alleen persoonsgegevens met derden als dat strikt noodzakelijk is

In principe deelt the typo jouw persoonsgegevens niet met derden. Dit gebeurt alleen als delen van de persoonsgegevens wettelijk verplicht is of als het delen ervan nodig is om onze overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld als ik een opdracht laat uitvoeren door een andere tekstschrijver. Ik stel je hiervan altijd op de hoogte en deel in dit geval niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.

Cookiegebruik van the typo

thetypo.nl maakt gebruik van cookies. Meer daarover lees je in ons cookiebeleid.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Verwerk ik jouw persoonsgegevens, dan heb jij het recht om die verwerkte persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook kun je je toestemming om persoonsgegevens te laten verwerken, intrekken. Of je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door the typo. Ten slotte heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat ik de gegevens die ik van je heb, deel met een ander of een andere organisatie, op jouw verzoek.

Wil je van een van deze opties gebruikmaken? Neem dan contact op via hi@thetypo.nl. Stuur een scan van je identiteitsbewijs of paspoort mee. Vergeet niet om je paspoortnummer, je pasfoto, je BSN en de strook met nummers onderaan je identiteitsbewijs zwart te maken, zodat we die niet kunnen inzien. Dit beschermt je tegen fraude met identiteitsgegevens.

Dien je een verzoek in, dan reageer ik hier binnen 1 maand op. Je kunt er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat is de nationale toezichthouder op dit soort zaken. Hier de link waar je een eventuele klacht kunt indienen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe the typo je persoonsgegevens beveiligt

Ik neem de verwerking van je persoonsgegevens serieus en ga er zorgvuldig mee om. Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn, om misbruik en verlies te voorkomen en om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot je gegevens of wijzigingen kunnen aanbrengen in je gegevens. Heb je toch het idee dat je gegevens niet veilig zijn bij the typo, neem dan contact met mij op via hi@thetypo.nl.